Mọi thông tin tuyển dụng xin liên hệ tới số : 0369 345 888.